REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE „Herc 3“

25.01.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 25. decembra 2020. godine od privrednog društva „HERCSOFT“ d.o.o. Trebinje primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u maloj solarnoj elektrani „Herc 3″…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Herc 3 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Herc 3 (latinica)

Copyright © 2024