REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Vlahinja 1“

19.05.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 13. maja 2020. godine od podnosioca zahtjeva, Nade Crnogorac iz Gacka, Kazanci bb, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE „Vlahinja 1“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Vlahinja 1 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Vlahinja 1 (latinica)

Copyright © 2024