REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Kućna turbina“

19.05.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 11. maja 2020. godine od privrednog društva MH ERS MP a.d. Trebinje – ZP Hidroelektrane na Vrbasu, a.d. Mrkonjić Grad, Mrkonjić Grad primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana Kućna turbina…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Kućna turbina (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Kućna turbina (latinica)

Copyright © 2022