REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Kotor Varoš“

18.10.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31. jula 2019. godine od privrednog društva „ENERGO COMPANY“ d.o.o. Banja Luka primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala hidrolektrana “Kotor Varoš“…

Obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Kotor Varoš (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog Zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Kotor Varoš (latinica)

Copyright © 2024