REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Kijevo 2“

19.05.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 11. maja 2020. godine od privrednog društva “GREEN HEAT“ d.o.o. Lukavac, Poslovna jedinica 1 Trnovo primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mini hidrolektrana “Kijevo 2“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Kijevo 2 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Kijevo 2 (latinica)

Copyright © 2024