REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE „Burum“

28.01.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 4. decembra 2020. godine od privrednog društva „ABN ELEKTRANE“ d.o.o. Velika Obarska primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE „Burum“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Burum (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MHE Burum (latinica)

Copyright © 2024