REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – Mala solarna elektrana „Cer“

21.01.2019.

Broj: 01-18-4/19
Datum: 21.01.2019.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnoj elektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 15. januara 2019. godine od Dragomira Mićića primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani „Cer“, a koja se gradi na krovu postojećeg poslovnog objekta u naselju Jardan, na zemljištu označenom kao k.č. 5424/3 k.o. Zvornik, opština Zvornik.

U obrascu zahtjeva je navedeno da je nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na pragu 49 kW, planirana godišnja neto proizvodnja iznosi 60.400 kWh, a planirani datum početka rada elektrane je 1. decembar 2019. godine.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva dostavio svu potrebnu dokumentaciju, te je ovaj zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj kompletan, pri čemu je datum kompletiranja zahtjeva 12. januar 2019. godine kada je dokumentacija predata na poštu.

Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o dodjeli preliminarnog prava na podsticaj u formi rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024