REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Sunce 3“

24.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 11. decembra 2020. godine od privrednog društva „ENERGY BUILDING“ d.o.o. Trebinje, primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani „Sunce 3″…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Sunce 3 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Sunce 3 (latinica)

 

 

Copyright © 2022