REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE „Pavićević 3“

04.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 23. novembra 2020. godine od Društva za građevinarstvo, trgovinu i usluge, eksport import „PAVIĆEVIĆ“ d.o.o. Trebinje, primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MSE „Pavićević 3″…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Pavićević 3 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnom postrojenju – MSE Pavićević 3 (latinica)

Copyright © 2024