REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE „Budisavlje 2“

19.10.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 14. oktobra 2020. godine od privrednog društva „EKO-PLAN“ d.o.o. Banja Luka, primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MSE „Budisavlje 2″…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE Budisavlje 2 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE Budisavlje 2 (latinica)

Copyright © 2024