REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE „Zeleni Jadar“

11.11.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31. decembra 2020. godine primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Zeleni Jadar“. Podnosilac zahtjeva je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Green Energy-R“ Bratunac…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE Zeleni Jadar (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE Zeleni Jadar (latinica)

Copyright © 2022