REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MHE „Stopani 2“

28.07.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 21. jula 2020. godine primila zahtjev privrednog društva „Energija vode“ d.o.o. Banjaluka za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Stopani 2“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije_MHE Stopani 2_ĆIR

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije_MHE Stopani 2_LAT

Copyright © 2022