REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE „Kućna turbina“

23.06.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 18. juna 2021. godine primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Kućna turbina“. Podnosilac zahtjeva je Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE Kućna turbina (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE Kućna turbina (latinica)

Copyright © 2023