REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај -МХЕ „Kрушево брдо“

10.06.2019.

Број: 01-177-3/19
Датум: 10. јун 2019. године

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у
хидроелектрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 28. марта 2019. године примила од подносиоца захтјева „PURE ENERGY“ д.о.о. Kотор Варош Захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани Kрушево брдо у коме је наведено да је номинална активна снага 249 кW, а планирана нето годишња производња 1.489.500 кWх. Подносилац захтјева је том приликом доставио и осталу прописану документацију, а Регулаторна комисија је на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године, донијела Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ Kрушево брдо, на основу чега је комплетиран захтјев за одобрење права на подстицај.
Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те ће на једној од наредних редовној сједница донијети коначну одлуку о овом захтјеву.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024