REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE „Jablanica“

08.06.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je primila zahtjev  za odobrenje prava na podsticaj od Društva sa ograničenom odgovornošću „Energreen“ Višegrad za električnu energiju koja će se proizvoditi u maloj hidroelektrani „Jablanica“, instalisane snage 950 kW i planirane godišnje proizvodnje 4.200.000 kWh…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE Jablanica (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE Jablanica (latinica)

Copyright © 2024