REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MHE „Grabovica“

10.06.2019.

Broj: 01-506-5/18
Datum: 10. jun 2019. godine

Na osnovu odredbi člana 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u
hidroelektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.12.2018. godine od privrednog društva „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE Grabovica, instalisane snage 249,95 kW, ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 1.655.000 kWh, a koja je izgrađena na zemljištu označenom kao k.č. br. 567 i 227, k.o. Vraneševići, opština Bratunac. Zahtjev je dopunjen 5.3.2018. godine kada je dostavljena nedostajuća dokumentacija, navedena u obavještenju o nekompletnosti, a za ovo proizvodno postrojenje je Regulatorna komisija na 114. redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. godine, donijela Rješenje o izdavanju sertifikata, na osnovu čega je ovaj zahtjev za odobrenje prava na podsticaj kompletiran.
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, te će na jednoj od narednih redovnoj sjednica donijeti konačnu odluku o zahtjevu.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2024