REERS

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – Fotonaponska solarna elektrana „250 kWp Bratunac“

12.03.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31. decembra 2020. godine primila od privrednog društva „Green Energy – R“ d.o.o. Bratunac zahtjev za odobrenje prava na podsticaj u proizvodnom postrojenju „Fotonaponska solarna elektrana 250 kWp Bratunac“…

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – Fotonaponska solarna elektrana 250 kWp Bratunac (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – Fotonaponska solarna elektrana 250 kWp Bratunac (latinica)

Copyright © 2024