REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – „RNB Solar 1“, „RNB Solar 2“, „RNB Solar 3“ i „RNB Solar 4“

17.08.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je od Akcionarskog društva „Rafinerija nafte Brod“ primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u solarnim proizvodnim postrojenjima: „RNB Solar 1“, „RNB Solar 2“, „RNB Solar 3“ i „RNB Solar 4″…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – R NB Solar 1, RNB Solar 2, RNB Solar 3 i RNB Solar 4 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – R NB Solar 1, RNB Solar 2, RNB Solar 3 i RNB Solar 4 (latinica)

Copyright © 2024