REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE „Tuli 1″,“Tuli 2“ , „Tuli 3“ i „Tuli 4“

28.01.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 11. januara 2021. godine od privrednog društva „ENERGY BUILDING“ d.o.o. Trebinje primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u malim solarnim elektranama „Tuli 1“, „Tuli 2“, „Tuli 3“ i „Tuli 4“…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE Tuli 1, Tuli 2, Tuli 3 i Tuli 4 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE Tuli 1, Tuli 2, Tuli 3 i Tuli 4 (latinica)

 

Copyright © 2024