REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE „ETMah 3“ i MSE „ETMah 4“

30.12.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 23. decembra 2020. godine od privrednog društva „ETMax“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Banja Luka primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u malim solarnim elektranama „ETMax 3“ i „ETMax 4“…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE ETMah 3 i ETMah 4 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije – MSE ETMah 3 i ETMah 4 (latinica)

Copyright © 2024