REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

30.12.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 23. децембра 2020. године од привредног друштва „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у малим соларним електранама „ETMax 3“ и „ETMax 4“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ ЕТМах 3 и ЕТМах 4 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ ЕТМах 3 и ЕТМах 4 (латиница)

Copyright © 2024