REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE „Kladari 1“, „Kladari 2“, „Kladari 3“ i „Kladari 4“

30.11.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 23. novembra 2021. godine od privrednog društva „TIM TRADE“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Modriča, primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u malim solarnim elektranama „Kladari 1“, „Kladari 2“, „Kladari 3“ i „Kladari 4“…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Kladari 1 – MSE Kladari 4 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE Kladari 1 – MSE Kladari 4 (latinica)

Copyright © 2024