REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj – MSE „HT Solar 1“ i „HT Solar 2“

25.01.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 25. decembra 2020. godine od podnosioca zahtjeva „XT Company“ d.o.o. Trebinje, sa adresom Rastoci bb, Trebinje, primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u solarnim elektranama:

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP – MSE HT Solar 1 i MSE HT Solar 2 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP – MSE HT Solar 1 i MSE HT Solar 2 (latinica)

Copyright © 2024