REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ХТ Solar 1“ и „ХТ Solar 2“

25.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. децембра 2020. године од подносиоца захтјева „XT Company“ д.о.о. Требиње, са адресом Растоци бб, Требиње, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама:

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ ХТ Solar 1 и МСЕ ХТ Solar 2 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ ХТ Solar 1 и МСЕ ХТ Solar 2 (латиница)

Copyright © 2024