REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih Zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE „Pavićević 1“ i MSE „Pavićević 2“

21.10.2019.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 8. oktobra 2019. godine od Društva za građevinarstvo, trgovinu i usluge, eksport import „PAVIĆEVIĆ“ d.o.o. Trebinje primila zahtjeve za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnim postrojenjima Mala solarna elektrana „Pavićević 1“ i Mala solarna elektrana „Pavićević 2″…

Obavještenje o prijemu kompletnih Zahtjeva – MSE Pavićević 1 i MSE Pavićević 2 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih Zahtjeva – MSE Pavićević 1 i MSE Pavićević 2 (latinica)

Copyright © 2024