REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE „Lug 9“, „Miruše 8“, „ETMah 3“ i „ETMah 4“

20.05.2022.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i uslige „ETMah“ Banja Luka podnijelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske zahtjeve  za odobrenje prava na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koja će se proizvoditi u elektranama:

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Lug9 Miruše 8 ETMah 3 i ETMah 4 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE Lug9 Miruše 8 ETMah 3 i ETMah 4 (latinica)

Copyright © 2024