REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE „HT Solar 1“ i „HT Solar 2“

27.08.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 22. jula 2021. godine od podnosioca zahtjeva „XT Company“ d.o.o. Trebinje, sa adresom Rastoci bb, Trebinje, primila zahtjeve za odobrenje prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koja će se proizvoditi u solarnim elektranama:

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE XT Solar 1 i XT Solar 2 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj – MSE XT Solar 1 i XT Solar 2 (latinica)

Copyright © 2024