REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP na podsticaj proizvodnje EE – MSE „Bratač 1“, „Bratač 2“, „Bratač 3“, „Bratač 4“, „Bratač 5“, „Bratač 6“, „Bratač 7“, „Bratač 8“, „Bratač 9“ i „Bratač 10″“

12.01.2021.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 25. decembra 2020. godine od privrednog društva „ETMax“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Banja Luka primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u malim solarnim elektranama „Bratač 1“, „Bratač 2“, „Bratač 3“, „Bratač 4“, „Bratač 5“, „Bratač 6“, „Bratač 7“, „Bratač 8“, „Bratač 9“ i „Bratač 10“…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP na podsticaj proizvodnje EE – MSE Bratač 1 Bratač 2 Bratač 3 Bratač 4 Bratač 5 Bratač 6 Bratač 7 Bratač 8,Bratač 9 i Bratač 10 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje PPP na podsticaj proizvodnje EE – MSE Bratač 1 Bratač 2 Bratač 3 Bratač 4 Bratač 5 Bratač 6 Bratač 7 Bratač 8,Bratač 9 i Bratač 10 (latinica)

 

Copyright © 2023