REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ „Братач 1“, „Братач 2“, „Братач 3“, „Братач 4“, „Братач 5“, „Братач 6“, „Братач 7“, „Братач 8“, „Братач 9“ и „Братач 10″“

12.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. децембра 2020. године од привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у малим соларним електранама „Братач 1“, „Братач 2“, „Братач 3“, „Братач 4“, „Братач 5“, „Братач 6“, „Братач 7“, „Братач 8“, „Братач 9“ и „Братач 10“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ Братач 1 Братач 2 Братач 3 Братач 4 Братач 5 Братач 6 Братач 7 Братач 8,Братач 9 и Братач 10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП на подстицај производње ЕЕ – МСЕ Братач 1 Братач 2 Братач 3 Братач 4 Братач 5 Братач 6 Братач 7 Братач 8,Братач 9 и Братач 10 (латиница)

 

Copyright © 2024