REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Милосавци 1“ – „Милосавци 8“

05.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 17. априла 2024. године од привредног друштва „PSW” д.о.о. Лакташи, примила захтјеве, као и допуне захтјева од 8. и 21. маја 2024. године, за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Милосавци 1“ – „Милосавци 8“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Милосавци 1 – Милосавци 8 (латиница) Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Милосавци 1 – Милосавци 8(ћирилица)

Copyright © 2024