REERS

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odoborenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima – MSE „Dijamant 2“ i MSE „Dijamant 3“

06.10.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 1. oktobra 2020. godine od privrednog društva „PPA“ d.o.o. za proizvodnje i trgovinu Banja  Luka, primila zahtjeve za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u malim solarnim postrojenjima „Dijamant 2“ i „Dijamant 3“…

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima – MSE Dijamant 2 i MSE Dijamant 3 (ćirilica)

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima – MSE Dijamant 2 i MSE Dijamant 3 (latinica)

Copyright © 2024