REERS

Обавјештење о покретању поступка измјене Дозвола за обавјештење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

18.09.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 153. редовној сједници, одржаној 17.09.2020. године у Требињу, донијела Закључак о покретању поступка измјене Дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом у погледу измјене периода важења дозвола…

Обавјештење о покретању поступка измјене Дозвола за обавјештење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом (ћирилица)

Обавјештење о покретању поступка измјене Дозвола за обавјештење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом (латиница)

Copyright © 2024