REERS

Obavještenje o pokrenutom tarifnom postupku i održavanju formalne rasprave po zahtjevu MHE ERS MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

17.07.2020.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske primila je, 4. oktobra 2019. godine, zahtjev Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik…

Obavještenje o pokrenutom tarifnom postupku i održavanju formalne rasprave po zahtjevu MH ERS MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (ćirilica)

Obavještenje o pokrenutom tarifnom postupku i održavanju formalne rasprave po zahtjevu MH ERS MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (latinica)

Copyright © 2023