REERS

Obavještenje o pokrenutom tarifnom postupku i javnom razmatranju zahtjeva operatora distributivnih sistema za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema

15.07.2022.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zaprimila je zahtjeve operatora distributivnih sistema – korisnika dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije u Republici Srpskoj, radi utvrđivanja tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj (mrežarina) kako slijedi:

Obavještenje o pokrenutom tarifnom postupku i javnom razmatranju zahtjeva operatora distributivnih sistema za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema (ćirilica)

Obavještenje o pokrenutom tarifnom postupku i javnom razmatranju zahtjeva operatora distributivnih sistema za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema (latinica)

Copyright © 2024