REERS

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MHE „Mesići – Nova“

22.03.2022.

Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale  podnijelo je dana 06.12.2021. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje zahtjev za prenos izdatog sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Mesići – Nova“, Opština Rogatica, na Društvo sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići“ Pale…

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MHE Mesići – Nova (ćirilica)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za prenos i izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MHE Mesići – Nova (latinica)

 

Copyright © 2024