REERS

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MSE „Pavićević 3“

25.11.2020.

Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge, eksport import „PAVIĆEVIĆ“ d.o.o. Trebinje podnijelo je dana 27.10.2020. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije, za Malu solarnu elektranu „Pavićević 3“, Grad Trebinje…

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MSE Pavićević 3 (ćirilica)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MSE Pavićević 3 (latinica)

 

Copyright © 2023