REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 3“

25.11.2020.

Друштво за грађевинарство, трговину и услуге, експорт импорт „ПАВИЋЕВИЋ“ д.о.о. Требиње поднијело је дана 27.10.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу соларну електрану „Павићевић 3“, Град Требиње…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Павићевић 3 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Павићевић 3 (латиница)

 

Copyright © 2024