REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ИНЦЕЛ“ и МСЕ „ИНЦЕЛ 2“

20.08.2019.

“ППА“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 25.04.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „Инцел“ и Малу соларну електрану „Инцел 2″…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ИНЦЕЛ“ и МСЕ „ИНЦЕЛ 2“ (ћирилица)

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MSE „INCEL“ i MSE „INCEL 2“ (latinica)

Copyright © 2024