REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 3“

18.02.2022.

„ЕТМax“, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, поднијело је дана 11.11.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „Геонова 3“, Општина Невесиње…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Геонова 3 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Геонова 3 (латиница)

 

Copyright © 2024