REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Главица“

26.03.2020.

Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о. Шипово поднијелo је дана 14.11.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Главица“, Општина Шипово…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Главица (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Главица (латиница)

 

Copyright © 2024