REERS

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – Kogenerativno postrojenje na biomasu „FAGUS“

22.07.2019.

„FAGUS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Kotor Varoš podnijelo je dana 01.04.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije, za Kogenerativno postrojenje na biomasu „FAGUS“…

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – Kogenerativno postrojenje na biomasu „FAGUS“ (ćirilica)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – Kogenerativno postrojenje na biomasu „FAGUS“ (latinica)

Copyright © 2023