REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“

22.07.2019.

„ФАГУС“ Друштво са ограниченом одговорношћу Котор Варош поднијело је дана 01.04.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“ (ћирилица)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – Kogenerativno postrojenje na biomasu „FAGUS“ (latinica)

Copyright © 2024