REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за МХЕ „Бочац 2“

29.01.2019.

Број: 01-476-5/18
Датум: 29.01.2019.

На основу одредбе члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Бочац 2″

Мјешовити холдинг “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, подниo је дана 14.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Бочац 2“, Општина Мркоњић Град.

У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева тражене од стране Регулаторне комисије, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:

• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и

• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.

Статус умјешача у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Бочац 2“, Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање сертификата.

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из наведеног захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

Коментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку достављају се најкасније до 05.02.2019. године на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024