REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – MСE 50 kW „MСE COMP ASTOR 50 kW“

24.10.2022.

Друштво за производњу са ограниченом одговорношћу „COMP-ASTOR“ Нови Град, поднијело је дана 18.08.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за издавање сертификата за производно постројење која користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану 50 kW „МСЕ COMP ASTOR 50 kW“, Општина Нови Град…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – MСE 50 kW MСE COMP ASTOR 50 kW (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – MСE 50 kW MСE COMP ASTOR 50 kW (латиница)

 

Copyright © 2024