REERS

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa – Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa “ GAS PROMET“

27.01.2020.

Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa “GAS PROMET“, podnijelo je, dana 16.09.2019. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje  Zahtjev za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa, po modelu vlasničkog razdvajanja…

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa – Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa GAS PROMET (ćirilica)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa – Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa GAS PROMET (latinica)

 

Copyright © 2024