REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Крупац“

16.03.2021.

Производно прометно услужно друштво са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој поднијело је дана 04.01.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Крупац“, oпштине Трново и Источна Илиџа…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Крупац (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Крупац (латиница)

Copyright © 2024