REERS

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Тркља 1“ и МСЕ „Тркља 2“

30.09.2019.

„ALPHA GROUP“ друштво са ограниченом одговорношћу Билећа, поднијело је дана 27.08.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „Тркља 1“ и Малу соларну електрану „Тркља 2″…

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Тркља 1 и МСЕ Тркља 2 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Тркља 1 и МСЕ Тркља 2 (латиница)

Copyright © 2024