REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење ФСЕ – „Солар Прибој 2“ и „Солар Прибој 3“

10.11.2023.

Производно прометно услужно друштво са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој, поднијело је дана 31.10.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије, за Фотонапонску соларну електрану „Солар Прибој 2“ и Фотонапонску соларну електрану „Солар Прибој 3“, Општина Лопаре…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење ФСЕ – Солар Прибој 2 и Солар Прибој 3 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење ФСЕ – Солар Прибој 2 и Солар Прибој 3 (латиница)

Copyright © 2024