REERS

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja – MSE „Hidraulika flex 1“ i MSE „Hidraulika flex 2“

14.09.2021.

Proizvodno-trgovinsko društvo „Hidraulika-flex“ d.o.o. Laktaši, podnijelo je dana 12.07.2021. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje zahtjeve za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za Malu solarnu elektranu „Hidraulika flex 1“ i Malu solarnu elektranu „Hidraulika flex 2“, Opština Laktaši…

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja – MSE Hidraulika-flex 1 i MSE Hidraulika-flex 2 (ćirilica)

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja – MSE Hidraulika-flex 1 i MSE Hidraulika-flex 2 (latinica)

 

Copyright © 2024