REERS

Obavještenje o održavanju opšte rasprave – Nacrt pravilnika o izgradnji direktnih gasovoda

08.03.2019.

Broj: 01-138-2/19
Datum: 08.03.2019.

Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10), člana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/10) i člana 9. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 70/10 i 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, na 105. redovnoj sjednici, održanoj 8. marta 2019. godine u Trebinju, utvrdila Nacrt pravilnika o izgradnji direktnih gasovoda (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika).

U postupku javnog razmatranja Nacrta pravilnika, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Trebinju u prostorijama Regulatorne komisije, ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, u utorak, 19.03.2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Osnovni razlog za donošenje ovog pravilnika je stupanje na snagu Zakona o gasu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/18) kojim je propisana obaveza donošenja pravila za izgradnju direktnih gasovoda od strane Regulatorne komisije.

Opšta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i zainteresovanih lica u cilju pribavljanja komentara na Nacrt pravilnika, neposredno na samoj raspravi. Vrijeme za davanje komentara može biti ograničeno u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditelja postupka.

Nacrt pravilnika stavljen je na raspolaganje javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije „www.reers.ba“. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na Nacrt pravilnika putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske br. 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku poštu: „regulator@reers.ba“, najkasnije do 19.03.2019. godine.

Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić

Copyright © 2023